Safevi Hükümdarı 1. Abbas Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABBASİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Safevî Hükümdarı I. Abbas zamanında (1587-1628) basılan altın ve gümüş sikkeye verilen ad,
I. Abbas, XVII. yüzyıl başlarında para sisteminde önemli düzeltme ve yenilik­ler yaparak yeni paralar bastırdı. Ab­basî de bu sırada basılan iki altın ve iki gümüş sikkenin adı olarak kullanıldı. Bunlar 144 ve 120 habbe ağırlığında, saf ve ağırlıklarının tam olması sebe­biyle itibarî değerinin yanında gerçek kıymeti de yüksek paralardı. Gümüş abbâsîlerin değeri 200, altın abbâsîlerin değeri ise 2000 dinardı. Daha sonraki Safevî hükümdarları zamanında da bu itibarî değerleri ifade eden sikkeler abbâsî diye adlandırıldı. 1629’dan 1642 yılına kadar bütün abbâsîler 120 habbe ağırlığında idi. 1642-1666 yılları arasın­da gümüş abbâsîler 144 ve 120, altın abbâsîler ise yalnız 120 habbe ağırlığın­da basıldı. Safevî Hükümdarı Sah Süley­man zamanında (1666-1694) biri 200. diğeri 250 dinar değerinde iki tip abbâsî mevcuttu.
Osmanlı Padişahı III. Ahmed zama­nında (1703-1730) Kafkasya ve Azerbay­can yeniden fethedilerek Osmanlı ülke­sine katıldıktan sonra Tiflis, Tebriz ve Revanda padişah adına basılan sikke­ler de abbâsflere çok benziyordu. 1687-88 yıllarındaki bir para krizinden sonra altın ve gümüş abbâsîler 114 habbe ağırlığında basıldı. XVIII. yüzyıl başların­da ise savaşlar ve malî sıkıntılar yüzünden abbâsîlerin ağırlığı 1717’de 84, 172l’de de 54 habbeye kadar düşürüldü. Böylece gerçek abbâsîler ar­tık darbedilmez olmuş, ancak eskiler özel değeriyle XX. yüzyılın başlarına ka­dar tedavülde kalmıştır. [201]

Bibliyografya

1- Râşid. Tarih, İstanbul 1282.
2- İsmail Galib, Takvîm-i Meskukatı Osmâniyye, Kostantiniyye 1307.
3- Hasan Ferid, Nakd ve İ’tibâr-ı Mâlî, 1. Kitap, İstanbul 1330.
4- M. Belin. Türkiye İktisâdi Tarihi (trc M Ziya). İstanbul 1931.
5- H. L Rabino, Coins, Medals and Seals of the Shâhs of Iran 1500-1941, Hertford 1945.
6- H. L Rabino, “Coins of Shahs of Persia” Numismatic Chronicle, 4. seri, 1915.
7- P. Avery-B. G. Fragner-J. B. Simmons. “Abbâsî” Elr., I, 86. [202] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abbase Bint Mehdi Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.