İmamın Rükuda iken sonradan Gelenleri Beklemesinin Hükmü

Sponsor Bağlantılar

İmam Rükudayken Sonradan Gelenleri Bekleye Bilirmi ?

Hatib eş-Şirbini’nin 8.Ciltlik kitabı Muğni’l Muhtac (Minhacü’t- Talibin Şerhi)’de Bu konu hakkında şöyle açıklamıştır:

İmamın eb’ad ve heyet denilen sünnetlere riayet ederek na­mazı hafif kıldırması, rıza gösteren cemaate ise uzun kıldırması sünnettir.

Sonradan gelenlerin cemaate katılmaları için imamın namazı uzatması mekruhtur. Ancak rükûda veya son teşehhüdte iken gelen­leri hissederse, en zahir kavle göre aşırı derecede beklemeden ve ge­lenler arasında bir ayırım yapmadan beklemesi mekruh olmaz. Ben diyorum ki; mezhep alimlerince kabul edilen rivayete göre, imamın beklemesi müstehabdır. ALLAH daha iyi bilir. Sonradan gelenlerin ce­maate yetişmeleri için imamın rükû ve son teşehhütte beklemesi müstehabtır.

_______________________________________________________

Selef-i Salih şu konuda ihtilafa düşmüşlerdir: İmam rükuda iken mescide yetişmeye çalışanların ayak seslerini işitse rekata ye­tişmeleri için beklemesi mi gerekir, yoksa bunu umursamadan kıl­maya devam mı etmelidir Bazılarına göre yetişmek isteyenlere fır­sat vermek için rükuyu uzatır. Şa´bi bu görüşte olanlardandır. Di­ğerlerine göre ise onları beklememesi gerekir. Çünkü arkasında na­maz kılanların hukukuna saygı, geç kalanların hukukuna saygı­dan önce gelir. İbrahim en-Neha´i de bu görüştedir.

Hicaz fikıhçıları da bu yönde görüş belirtmişlerdir, onlara göre de imam namaza yetişmeye çalışanları beklemez. İhlasın gereği de geç kalanların yetişmesini sağlamak için namazı bekletmemektir. Küfe fakihlerinden bir kısmına göre yetişmeye çalışanları bekleme­si daha doğrudur. Bu durumda onların yetişmesinin faziletini de kazanmış olur.

Osman, sabah namazında insanların rükuya yetişebilmeleri için rükudan önceki kıraati uzatmayı tercih etmiştir. Bize göre de orta yol budur. Buna göre imam biraz beklemeli, ayak sesi duyarsa rü-kunun ilk kısmında ise uzatmasında bir mahzur yoktur. Ama rükunun son kısmında başını kaldırdığında işitmişse namazı uzatma pahasına beklemesi doğru değildir. Böyle bir durumda gelenleri umursamadan dikilmeli ve namazını sürdürmelidir.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Cuma hutbesini dinleyemeyen hakkındaki hüküm nedir ? Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.