İsmi Azam Kimdir?Hikmeti

İsmi Azam Kimdir?Hikmeti Allah Teâlâ’nın Kur’an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin mânâca en câmi olanıdır. İsm-i Azam, diğer isimlerin de mânâlarını içinde toplar. İsm-i Azam’ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Hüsnâya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle duâ edilmesini temin etmektir. İsm-i Azam belli olsaydı, insanlar yalnızca o isimle duâ ederler, diğer isimleri terkederlerdi. Çünkü İsm-i ... Devamını Oku »

Esma-i Hüsna (Allah’ın En GÜzel İsimleri)

Esma-i Hüsna (Allah’ın En GÜzel İsimleri) Esmâ-i Hüsnâ, Allah’ın güzel isimleri demektir. Bir âyet-i kerîmede: “En güzel isimler O’nundur (Allah’ındır).” (el-Haşr, 24) buyurulmaktadır. Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah’a âit olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle duâ edilmesi tavsiye olunmaktadır (el-Arâf, 180). Esmâ-i Hüsnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim’de: “Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ... Devamını Oku »

Beraat Gecesinde Yapılan İbadetler Nelerdir?

Beraat Gecesinde Yapılan İbadetler Nelerdir? Sübhanallahi velhamdülillâhi, ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber. Velâ havle, velâ kuvvete ilâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.’ kelimeleridir. Yâni: ‘Kim Mi’rac gecesinde bu kelimeleri çok söyler, bu duâyı çok okursa, o kadar çok Cennet ağacı dikmiş olur, Cennet meyvesi yiyebilir. Demek ki, Mi’rac gecesinde bu duâyı çok okumalı, bilenen diğer duâlara bu da ilâve edilerek gecenin duâ ile ... Devamını Oku »

Türkçe İbadet Yapılabilir Mi?

Türkçe İbadet Yapılabilir Mi? Bütün ilahi kitaplar, onları insanlığa tebliğ ile görevlendirilen Peygamberlerin konuştukları dille indirilmişlerdir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.) Arabistan’da Araplar arasında yetiştiği ve Arapça konuştuğu için, O’nun tebliğ ettiği Kur’an-ı Kerim de Arapça olarak indirilmiştir. Ancak Yüce Rabbımızın bütün insanlığa son kitabı ve ebedi hitabı olan Kur’an-ı Kerim, sadece Araplar ve Arapça’yı bilenler için değil, bütün insanları sapıklıklardan ... Devamını Oku »

İnsan Duada Kendini Günahkar Bilmeli

İnsan Duada Kendini Günahkar Bilmeli Duâ esnasında insan kendini günahlı, kusurlu, cezaya müstehak biri olarak görmeli; sevapları boyundan aşmış, her türlü İlâhî lûtfa lâyık biri şeklinde hayâl etmemelidir. Zaten insanın ömrü ibâdetle ve sevap kazanmakla geçmiş de olsa, bunlar verilen İlâhî nimetlerin bir tekinin bile karşılığı olamaz. Meselâ, ömür boyu geceli gündüzlü ibâdet eden kimse, gözünün, elinin, ayağının şükür karşılığı ... Devamını Oku »

Miraç Gecesi Duası Arapça

Mirac Gecesi Duası arapça türkçe Hakkında Bilgi Mirac Gecesi Duası Türkçe okunuşu SubhanAllahi Velhamdilillahi Vela ilahe illalahü Vallahu ekber Rabbena’ğfir ve’rham ve tecâvez ammâ ta’lem. İnneke ente’l-eazzü’l-ekrem denmeli. Böylece Regaib gecesi de ezkâr ve evrâd ile ihyâ edilmelidir. Demek ki, Regaib gecesinde bir kısım ibâdetler edip Kur’an okuduktan sonra bir köşeye çekilip eline tesbihini alarak yetmişer defa zikredilen duâları tekrarlamak ... Devamını Oku »

Regaib kandili nedir ne yapılır

Regaib Gecesi Nedir Ne yapılmalı? Regaib Gecesi Receb ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denmektedir. Bu gecenin kudsî bir gece olduğu Efendimiz’in söz ve fiillerinden anlaşılmıştır. Böyle kandil gecelerinde bolca kaza namazından sonra birkaç rekât da nafile kılmak, en uygun ihyâ şeklidir. Regaib gecesinde yetmiş defa: “Allahümme salli alâ Muhammedini’n-Nebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim” denmeli. Sonra yine ... Devamını Oku »

Cehennemden Kurtulma Duası Nedir?

Cehennemden Kurtulma Duası Nedir? Cehennemden Kurtulma Duası Cennet ve Cehennem, Allah’ın iki mükâfat ve mücâzat yeridir. Mükâfata lâyık bir amel içinde olanı Cennet’e, mücâzata lâyık tutum ve tavrı tercih edeni de Cehennem’e koyar. Demek ki, insanın Cennet’lik, yahut ta Cehennem’lik oluşu kendi isteğiyle, yâni tercih ve tutumuyla alâkalıdır. Hangisine lâyık bir amel içinde olursa oraya gider, tercih ettiği yerin muamelesine ... Devamını Oku »

Arife günü ve gecesi okunacak dua

Arife Günü ve Gecesi Okunacak Dualar Nedir? Bilindiği üzere mübarek gün ve gecelerimizden biri de bayram gecesi ile bayram günüdür. Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur. Duâ şudur: “Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhânellezi fi’l-ardı mevtıuhu. Sübhânellezi fi’l-bahri sebîlühu. Sübhânellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhânellezi fi’l-cenneti rahmetühu. Sübhânellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhânellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi rafaa’s-semâe bi-gayri ... Devamını Oku »