İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebeplerini Maddeler Halinde Yazınız

İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebeplerini Maddeler Halinde Yazınız Coğrafi şartların etkisi, çünkü insanların yaşadıkları coğrafya onların düşüncelerini, duygularını, örf ve adetlerini, hayata bakışlarını, davranışlarını etkilemektedir. Kurandaki üstü kapalı ayetlerin yorumlanmasında farklı görüşlerin olması. Örneğin “…Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir…”(fetih 10) mealindeki ayette geçen “Allah’ın eli” ifadesi Müslüman alimler arasında görüş ayrılığına yol açmıştır. Bazı alimler bu ifadeyi “Allah’ın gücü, kudreti” ... Devamını Oku »

Din Ve Din Anlayışı Niçin Birbirinden Farklıdır? Açıklayınız

Din Ve Din Anlayışı Niçin Birbirinden Farklıdır? Kısaca Açıklayınız Bu görüş ayrılığının nedeni örneğin, kuran’daki bazı ayetler herkesin kolayca anlayabileceği kadar açık bir şekilde anlatılmıştır. Bir kısım ayetler ise kapalılık arz ettiğinden farklı yorumlanabilmektedir. Bu durum, din anlayışında da farklılıklara yol açmaktadır. Örneğin “…Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir…”(Fetih Suresi 10) mealindeki ayette geçen “Allah’ın eli” ifadesi Müslüman alimler arasında görüş ... Devamını Oku »

Farz Olan İbadetler Nelerdir?

Farz Olan İbadetler Nelerdir? İslam Dininde Farzlar Nelerdir Kısaca Açıklayınız Allah (c.c)’nun emrettiği ibadetler: Namaz: Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazı olmak üzere beş vakit namaz kılmak. Oruç: Her yıl Ramazan ayında oruç tutmak. Zekat: Nisap miktarına ulaşmış ve üzerinden bir kameri yıl geçen maldan kırkta bir kadar fakirlere vermek Allah’ın emridir. Hac: İmkanı olan her Müslümanın ömründe en ... Devamını Oku »

Ahirete İnanan İnsan Dünyada Nasıl Yaşamalıdır? Neler Yapmalı, Nelerden Kaçınmalıdır?

Sizce ahirete inanan insan dünyada nasıl yaşamalıdır? Neler yapmalı, nelerden kaçınmalıdır? Tartışınız Ahirete inanan insan, dünya hayatında Allah (c.c)’un emrettiği namaz, oruç, zekat, hac gibi faz ibadetleri yerine getirmelidir. Yasakladığı içki, kumar, şans oyunları, yalan söylemek ve gıybet gibi günahlardan da uzak durmalıdır. Devamını Oku »

Maturîdilik ile Eş’arîliğin İman, Sorumluluk Ve Büyük Günah Konusundaki Görüşlerini Karşılaştırınız

Maturidilik ile Eşariliğin iman, sorumluluk ve büyük günah konusundaki görüşlerini karşılaştırınız Bu Konuyu Kısaca Açıklayınız Akaid ilminde her iki mezhebin görüşleri sunni olduğu için görüşleri başımızın tacıdır. Maturudilik: Akaid alanında ün yapmış büyük ehli sünnet alimlerden Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Matüridi’nin görüşlerini benimseyen görüşün adıdır. Maturidi mezhebinin görüşlerini şöyle sıralayabilirz: Dinin anlaşılıp yorumlanmasında akıl çok önemlidir. Allah’ın ... Devamını Oku »

Şia Mezhebinin Sizce En Dikkat Çekici Görüşü Hangisidir? Niçin?

Şia Mezhebinin Sizce En Dikkat Çekici Görüşü Hangisidir? Niçin Kısaca Yazınız Şianın en dikkat çeken görüşü imamet meselesidir. Onlara göre liderliğin, ümmetin seçimine bırakılmaması gerektiğine, liderliğin Allah’ın emriyle seçildiğini, masum ve günahsız kimseler olduklarına ilişkin inançlarıdır. Onlara göre İmamlar hata yapmazlar, günah işlemezler. Adeta peygamber vasfını yüklemişlerdir onlara. Devamını Oku »

Peygamber Efendimiz Hangi Yıllarda 12 Karısıyla Evlendi

Peygamber Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz Hangi Yıllarda 12 Zevcesiyle Evlendi Kısaca Açıklar Mısınız Hz. Hatice (ra); 25 yaşında iken 40 yaşında ve dul olan Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice annemiz 65 yayında vefat etti. Hz. Sevde binti Zem’a (ra); Hatice annemizin vefat etmesinden sonra Mekkede evlendiği ikinci hanımıdır. Cömertliğiyle ünlüdür. Habeşistan’a hicret edenlerdendir. Hz. Aişe (ra); Hz. Ebubekir’in kızıdır. ... Devamını Oku »

Samsung Donanım Testi Şifresi

Samsung Donanım Testi Şifresi nedir Kısaca Yazınız S5 – S6 – S7 – S6 Edge – S7 Edge – Note 4 – Note 5 – Note 7 – A3 – A5 – A7 – J5 – J7 Kısayol Donanım Testi Samsung firması çok güzel bir yazılım ortaya koydu. Telefonumuzun bozuk olup olmadığını basit birkaç tuşla test etme imkanına sahip olduk. ... Devamını Oku »