Kategori Arşivi: Sorularla İslamiyet

Anne Baba Hakkı İle İlgili Ayet Ve Hadis

Anne Baba Hakkı İle İlgili Bir Ayet Ve Bir Hadis Yazar Mısınız, Anne ve Baba Hakkı ile ilgili Kısa Bilgiler İslam dini, başta anne ve babamız olmak üzere tüm aile bireylerimize saygılı olmamızı, iyi davranmamızı emreder. Örneğin bir ayette Yüce Allah, “Biz, insana, ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir…” ( Ankebut suresi, 8. ayet.) buyurarak bizleri uyarır. Peygamber Efendimiz ... Devamını Oku »

Sevgi Niçin Bir Nimet Olarak Değerlendirilmelidir? Anlatınız

Sevgi niçin bir nimet olarak değerlendirilmelidir? Kısaca Anlatınız. Sevgi sayesinde insanlar birbirleriyle dost ve kardeşçe yaşamalarını sağlar. Bunun sürdürülebilmesinde temel etkendir. Çünkü insan, sevdiği kişinin hatalarını daha kolay affeder. Bir yanlışı olduğunda ona hemen kızmaz ve arkadaşlığını bitirmez. Onun yaptığı yanlışları anlayış ve hoşgörüyle karşılar. Kötü bir davranışını gördüğünde arkadaşını güzelce uyarır. Çünkü onu sevdiği için kaybetmek istemez. Peygamber efendimiz ... Devamını Oku »

Allah’ın (c.c.) Yarattıklarını Sevdiğini Nasıl Anlayabiliriz? Açıklayınız

Allah’ın (c.c.) yarattıklarını sevdiğini nasıl anlayabiliriz? Kısaca Açıklayınız. Allah (c.c.), insanı akıllı bir varlık olarak ve en güzel şekilde yaratmıştır. Bu durum bir ayette, “Ant olsun, biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tin suresi, 4. ayet.) buyrularak açıkça ifade edilir. Rabbimiz (c.c.), insanı en güzel şekilde yaratmakla kalmamış, onun hayatını sürdürebilmesi için de pek çok nimet var etmiştir. Ona el, ... Devamını Oku »

Allah’ın İnsanları Sevdiğini Belirten Bir Ayet

Allah’ın İnsanları Sevdiğini Belirten Bir Kaç Ayet Meali Veriniz Yüce Allah’ın esmâ-i hüsnâsından yani güzel isimlerinden biri de Vedud’dur. Vedûd, “Seven, bütün yarattıklarının iyiliğini isteyen, onlara ihsan eden” anlamlarına gelir. “Rabb’inizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabb’im çok merhametlidir, çok sevendir.” (Hûd suresi, 90. ayet.) “O, çok bağışlayan ve çok sevendir.” (Bürûc suresi, 14. ayet.) Devamını Oku »

“Müminlerin kardeş olması” Ne Anlama Gelmektedir? Düşününüz

“Müminlerin kardeş olması” Ne Anlama Gelmektedir? Düşününüz Kısaca Yazınız Müminler yüce Allah (c.c) tarafından kardeş edilmişlerdir. Eğer mümin kardeşimizin başına bir musibet gelecek olursa bizler hemen onun bu musibetten kurtulması için çabalarız. Sevinecek olursa beraber seviniriz. Müminlerin kardeş olması bu anlama gelmektedir. Kardeşlik bunu gerektirmektedir. Devamını Oku »

Vallahi, Billahi, Tallahi Yeminleri Nedir?

Vallahi, Billahi, Tallahi Yeminleri Nedir Kısaca Açıklayınız Bu yeminlerde Allah lafzının başına, Arapçada Vav, Be ve Ta harfleri getirilerek ve sonlarına da esreler konarak yapılır. Bu sayede yemin anlamına geliyor. Yemin Allah (c.c)’ın isim ve zatı sıfatlarının dışında hiçbir şeye yemin edilmez. Vallahi, Billahi, Tallahi yeminlerinin anlamları: Allah’ı şahit tutarım, Allah hakkın için manalara gelir. Devamını Oku »

Peygamberler İnsanlar Arasından Seçilmeyip Meleklerden Gönderilseydi Neler Olurdu

Peygamberler İnsanlar Arasından Seçilmeyip Meleklerden Gönderilseydi Neler Olurdu Kısaca Yazınız Allah’ın elçileri meleklerden seçilmiş olsaydı insanları sıkıntılarını bilemezlerdi. Örneğin, melekler yemez, içmez, uyumaz, tuvalet ihtiyacı gibi insanlara has özellikleri bulunmaz. Bu durumda peygamberler gibi örnek olamazlardı. Mesela, peygamberimiz yemek yemesinden, uyumasına, taharetlenmeden, nasıl temizlik yapılmasına kadar her şeyde örnek olmuştur. Bizde bu sayede hayatımızı onun yaşadığı gibi yaşarız. Devamını Oku »