Kategori Arşivi: Dini Kavramlar

Sahursuz Oruç Tutmak Sevap Mıdır, Sağlıklı Mıdır?

Sahursuz oruç tutmak sevap mı ve sağlıklı mıdır kısaca yazınız Öncelikle sahur vakti günlük enerjimizi karşılayacak yiyecekler yemek sağlık açısından fayda verecektir. Sahur sünnettir. Peygamberimiz “Sahur yemeği Allah’ın size verdiği bir berekettir, onu terk etmeyiniz.” “Bir yudum suyla olsun sahur yapın; bir yudum suyla olsun iftar edin.”.buyurmuş ve sahur yapmaya teşvik etmiştir Etiketler: SAHUR SAĞLIKLI MIDIR Devamını Oku »

Tasavvuf, Mürşid, Tarikat kelimelerinin anlamı nedir ?

Tasavvuf nedir, Mürşid nedir, Tarikat nedir tanım yapınız. Dini terimler olan Tasavvuf, Mürşid ve Tarikat kavramları çoğu kitap ve yazılarda sıkça karşımıza çıkan kelimelerdir.gelin bunların anlamlarını öğrenelim. Tasavvuf;Kalbi temizlemek saf ve hoş olmasını sağlamak, kalbi kötü huylardan ayırıp iyi huylarla doldurmaya denir. Mürşid; Tasavvuf yolundaki büyüklere nihayete kavuşmuş büyüklere verilen addır. Tarikat; Arapça kökenli bir kelime olarak ”tarik”yani yol anlamındadır. ... Devamını Oku »

Mevlevilik ne demektir ?

Mevlevilik ne anlam gelir kısaca yazınız. 13. yüzyılda yaşamış olan İslam tasavvuf alimlerinden Mevlana Celaleddin Rumi’nin tasavvufi görüşleri ve düşüncelerinin üzerine kendisinin ölümünden sonra gelişen tarikattır. Tarikat ismini Mevlana’dan alır.Celaleddin Rumi’nin ölümünden sonra oğlu Sultan Velet tarafından düzenlenmiştir.Tarikat başına Çelebi denmektedir ve çelebiler Mevlana’nın torunları arasından seçilirdi. Devamını Oku »

Mescidi nebinin işlevleri nelerdir ?

Mescidi nebevinin işlevleri hakkında bilgi veriniz. Mescidi nebevi günlük ibadetlerin yanı sıra önemli toplantıların kararların alındığı bir ortam olmuştur.Peygamberimiz burada müsafirlerini ağırlardı.bunları madde madde yazalım. 1. Müslümanlar günlük namazlarını burada kılarlardı. 2. Önemli kararların alındığı yerdir. 3.Yabancı ülkeden gelenleri peygamberimiz burada ağırlardı. 4.Eğitim ve öğretimin yapıldığı yerdir Etiketler: AÇIK VE KAPALI ŞEMA İŞLEVLERİ NELERDİR Devamını Oku »

Vacip ne demektir?

Vacip ne demektir? Kısaca açıklar mısınız? Bu kavram sadece imam Ebu Hanife tarafından kullanılmaktadır. Farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir kanıt ile yapılması emredilen şey anlamına gelmektedir. Örneğin; bayram namazı, kurban kesmek gibi. Bayram namazını kılmak her Müslümana vaciptir. Vacibin terkinde günah vardır. İnkarı küfrü gerektirmez. Fakat sapıklık içinde olduğu bir durum söz konusudur. Etiketler: dini kavramlar Devamını Oku »

Kurban ne demektir Hükmü nedir?

Kurban ne demektir, hükmü nedir? Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz ... Devamını Oku »

Hadis Terimi Olarak Adalet Nedir

Hadis Adlı Adalet Hakkında Ansiklopedik Bilgi Bir hadis terimi olarak adalet, rivayetlerinin kabul edilebilmesi için râvide bulunması gereken müslü-man ve âkil baliğ olma gibi şartlar ya­nında, onu küçük düşüren bütün davra­nışlardan uzak olmasını sağlayan ma­nevî ve ahlâkî özelliklerini de içine alır. Bu anlamdaki adalet, çoğunlukla, râvi­de aranan zihnî özellikleri ifade eden zabı terimi ile birlikte kullanılır. Bir râvide adalet vasfının ... Devamını Oku »

Fıkıh Terimi Olarak Adalet Nedir

Fıkıh Adlı Adalet Hakkında Ansiklopedik Bilgi Fıkıh kitaplarının şahitlik bahsinde ahlâkî mefhum ve muhtevası ile ele alınan adalet kaza, imaret, ve­layet, miras gibi bahislerde daha geniş bir mânada kullanılmıştır. Bir âyette geçen; “İki adalet sahibi kimseyi şahit tutun” [450] ifadesinde ve bu hârfnin Enes’ten naklettiği, “Âdil olun­ca kölenin şahitliği caizdir” [451] içtihadında zikredilen adalet, ahlâkî adalettir. “Allah size adaleti, ih­sanı ... Devamını Oku »